Calculate your cost simply and fast!

You are here

Εννοιολεξο

Α - Η - Θ - Κ - Μ - Π - Ρ - Σ - Ψ

 

Είναι η αντίσταση που προσφέρει το κούφωμα σε προσπάθεια παραβίασης. Μετριέται με κλάσεις αντίστασης από 1-6 (RC1-RC6) σύμφωνα με το ΕΝ 1627:2011. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλάση τόσο καλύτερη προστασία προσφέρει το κούφωμα.

 

Είναι η πρώτη επιφανειακή κατεργασία του αλουμινίου για προστασία από τη διάβρωση. Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται ένα στρώμα οξειδίου, το οποίο είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό. Το στρώμα αυτό όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν διαβρώνεται, έχοντας ως αποτέλεσμα την προστασία του μετάλλου. Το πάχος του ανοδικού επιστρώματος κυμαίνεται από 10-25μm, ανάλογα και από την τοποθεσία που πρόκειται να εγκατασταθεί η κατασκευή (π.χ. για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον το πάχος της ανοδίωσης πρέπει να είναι 25 μm)

 

Είναι ένα σύνολο προφίλ και εξαρτημάτων σχεδιασμένα κατά τρόπο που να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν μια συγκεκριμένη σειρά κουφώματος για αρχιτεκτονική χρήση.

 

Είναι μία κατεργασία του προφίλ αλουμινίου με την οποία επιτυγχάνουμε επικάλυψη της επιφάνειάς του με ένα στρώμα πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προκατεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρμογής, εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουμινίου από την διάβρωση. Το επίστρωμα ηλεκτροστατικής βαφής θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 60μm.

Είναι η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, ενός υλικού (πολυαμίδιο), το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Το πάχος του πολυαμιδίου κυμαίνεται συνήθως 18-38mm ανάλογα με τον τύπο του προφίλκαι έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών ενέργειας.

 

Είναι το κενό του τοίχου που προορίζεται για πόρτα ή παράθυρο ή κατασκευή που εφαρμόζει σε άνοιγμα τοίχου και προορίζεται για να στηρίξει το μηχανισμό της πόρτας ή του παράθυρου.

 

Είναι μηχανισμός ο οποίος προστίθεται στα κουφώματα και τους δίδει τη δυνατότητα να διατηρείται το φύλλο σε ανάκλιση προσφέροντας τη δυνατότητα αερισμού

 

Είναι εξώφυλλα τα οποία τοποθετούνται εξωτερικά του κουφώματος. Τα παντζούρια προσφέρουν σκίαση, βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας (όταν είναι κλειστά) και αυξάνουν την αντιδιαρριακτική προστασία του κουφώματος. Τα παντζούρια κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου και συνδυάζονται άψογα με το υπόλοιπο σύστημα.

 

Είναι μηχανισμός ο οποίος προστίθεται στα κουφώματα επιτρέπει να κλειδώνουν σε πολλαπλά σημεία προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια. Υπάρχει και η δυνατότητα ανάκλισης.

 

Είναι το υλικό κατασκευής των πλαισίων των κουφωμάτων. Στα απλά συστήματα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται (χωρίς θερμοδιακοπή ή αλλιώς θα τα ακούσετε ως «κρύες σειρές») το προφίλ αποτελείται µόνο από αλουμίνιο. Στα θερμοδιακοπτώμενα προφίλ παρεμβάλλεται ένα υλικό μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας.

 

Είναι εξώφυλλα τα οποία μπορεί να τοποθετηθούν είτε εξωτερικά ή πάνω από το κούφωμα (επικαθήμενο). Τα ρολά προσφέρουν σκίαση, βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας (όταν είναι κλειστά) και αυξάνουν την αντιδιαρριακτική προστασία του κουφώματος. Τα ρολά κατασκευάζονται από είτε από φυλλαράκι αλουμινίου ή από φυλλαράκι αλουμινίου πολυουρεθάνης. Τα τελευταία έτη υπάρχουν κουτιά (το μέρος όπου μαζεύονται τα φυλλαράκια) με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες συμβάλλοντας και αυτά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ρολά μπορούν να κινηθούν με διάφορους τρόπους: χειροκίνητα (με μανιβέλα ή με ιμάντα), ηλεκτροκίνητα με αυτοματισμούς / τηλεχειρισμούς (με μοτέρ) ή με συνδυασμό τους.

 

Είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Conformité Européenne» που στα ελληνικά σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Όλα τα προϊόντα του τομέα των Δομικών κατασκευών πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σήμανση CE, διαφορετικά κυκλοφορούν παράνομα. Τα προϊόντα (κουφώματα, ρολά, σίτες, παντζούρια, υαλοπίνακες) θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων, όπου εκεί καταγράφονται οι επιδόσεις τους για κάποια ουσιώδη χαρακτηριστικά (π.χ. αντίσταση στην ανεμοπίεση, αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, θερμοπερατότητα κ.α.)

 

Είναι συστήματα που προσφέρουν προστασία από έντομα, ενώ προσφέρουν και μερική σκίαση, κάτι που προσδίδει προστασία από περίεργα βλέμματα. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες όπως οι σήτες οριζόντιας / κάθετης κίνησης, οι ανοιγόμενες σήτες, οι πλισέ σήτες.

Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ανοίγει και κλείνει το κούφωμα.

 

Χαρακτηρίζει τις θερμικές απώλειες Q από το κούφωμα συνολικά. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το κούφωμα και προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

 

Χαρακτηρίζει τις θερμικές απώλειες Q από το προφίλ αλουμινίου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το προφίλ.

 

Χαρακτηρίζει τις θερμικές απώλειες Q από τον υαλοπίνακα. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικός είναι ο υαλοπίνακας.

 

Είναι το στοιχείο εκείνο που ενώνει το κούφωμα με την τοιχοποιία, ενώ παράλληλα μας εξασφαλίζει την ευθυγραμμία και ορθογωνιότητα του ανοίγματος ώστε να τοποθετηθεί το κούφωμα σωστά και να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Είναι πλαίσιο μεταλλικό με σχήμα Π κατασκευασμένο υποχρεωτικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους μεγαλύτερου των 1,2 mm.

Back to Top

ALUMINUM FRAMES

CHOOSING A CONSTRUCTOR

Choose the proper aluminum frame constructor

FRAME REPLACEMENT BENEFITS

Learn about the benefits of replacing your frames

FRAME GUARANTEE AND MAINTENANCE

The essentials! Guarantee and Maintenance

FRAME MAINTENANCE

Useful advice & instructions

FRAME DIMENSIONS

Measure the dimensions of doors and windows correctly

CE CERTIFICATION

Mandatory for frames and shutters

QUALITY CONTROL

Quality control on aluminum windows and doors

FRAME TYPES

Learn about various frame types and choose correctly