You are here

Α - Η - Θ - Κ - Μ - Π - Ρ - Σ - Ψ

 

Είναι η αντίσταση που προσφέρει το κούφωμα σε προσπάθεια παραβίασης. Μετριέται με κλάσεις αντίστασης από 1-6 (RC1-RC6) σύμφωνα με το ΕΝ 1627:2011. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλάση τόσο καλύτερη προστασία προσφέρει το κούφωμα.

 

Είναι η πρώτη επιφανειακή κατεργασία του αλουμινίου για προστασία από τη διάβρωση. Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται ένα στρώμα οξειδίου, το οποίο είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό. Το στρώμα αυτό όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δεν διαβρώνεται, έχοντας ως αποτέλεσμα την προστασία του μετάλλου. Το πάχος του ανοδικού επιστρώματος κυμαίνεται από 10-25μm, ανάλογα και από την τοποθεσία που πρόκειται να εγκατασταθεί η κατασκευή (π.χ. για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον το πάχος της ανοδίωσης πρέπει να είναι 25 μm)

 

Είναι ένα σύνολο προφίλ και εξαρτημάτων σχεδιασμένα κατά τρόπο που να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν μια συγκεκριμένη σειρά κουφώματος για αρχιτεκτονική χρήση.

Back to Top

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαστάσεις κουφωμάτων αλουμινίου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Μετρήστε σωστά τις διαστάσεις σε πόρτες και παράθυρα
Επιδότηση Κουφωμάτων Αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ' οίκον",μάθε ότι χρειάζεται
Βοήθεια - Κουφώματα Τζάμια Πόρτες Αλουμινίου PVC

ΕΝΝΟΙΟΛΕΞΟ

Το λεξικό για να μάθεις ότι χρειάζεσαι για τα κουφώματα αλουμινίου
Έλεγχος Ποιότητας Παράθυρα Πόρτες Αλουμινίου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Έλεγχος ποιότητας σε παράθυρα και πόρτες αλουμινίου
Συντήρηση Κουφώματα αλουμινίου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Χρήσιμες συμβουλές & οδηγίες για τα κουφώματα σου
Επιλογή κατασκευαστή - Αντικατάσταση συντήρηση κουφώματα αλουμινίου
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Επίλεξε τον κατάλληλο κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου
Κατασκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου

ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Μάθε τους τύπους κουφωμάτων και επίλεξε σωστά
Πιστοποίηση CE - Αντικατάσταση Κοστολόγηση κουφώματα αλουμινίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

Υποχρεωτική στα κουφώματα αλουμινίου και στα εξώφυλλα